Виктория ЗахариеваОбразование и професионален опит:

Виктория Захариева завършва специалност “медицински лаборант” в Полувисш медицински институт „Й. Филаретова” гр. София през 1979 г.

Работи дълги години като клиничен лаборант в клиничната лаборатория на Национален център по рехабилитация и физиотерапия и участва в множество научни изследвания, провеждани в института , както и в частна клиника.

Ценен професионален опит придобива по време на работата в клинични лаборатории в болници във Великобритания.

След завръщането си продължава работа в клиничната лаборатория на МДЦ „Биочек” и СМДЛ „Санте”.

Владее добре руски и английски език.

Част от екипа на 1 ДКК от създаването й.