В Първа детска консултативна клиника (1ДКК) се извършва пълният цикъл услуги :

Първична и специализирана детска здравна помощ , лабораторна , образна диагностика, рехабилитация и лечение в дневен стационар.

При нас работят професионалисти в различни детски субспециалности : детска пулмология, кардиология, ендокринология, нефрология, неврология, УНГ, офталмология, дерматология, алергология и други.

Не се осъществява лечение на травми и не се осъществяват хирургични интервенции.

Предлагани услуги :

  • Детска консултация и проследяване на антропометрични показатели, хранене, закаляване, физическо и нервно-психическо развитие, масаж, гимнастика, имунизации
  • Диагностика: спирометрия, бронхо-дилататорен тест, потен тест, електрокардиография (ЕКГ), 24 ч. проследяване на артериално налягане (холтер артериално налягане) и холтер ЕКГ, електроенцефалография (ЕЕГ), аудиометрия и тимпанометрия , определяне на визус, цветоусещане, кожно-алергични тестове.
  • Образна диагностика: ехокардиография, абдоминална ехография, ехография на отделителна система, трансфонтанелна ехография, ехография на щитовидна жлеза и шия, ехография на стави и на повърхностни структури. Възможност за 3 D – изобразяване, „power“ и „colour“ doppler, тъканна хармонизация на образа
  • Лабораторна диагностика на място: 19 – параметъра хематологичен анализ, диференциално броене на левкоцити, микроскопия на носен секрет, на храчка. Биохимичен анализ : чернодробни , бъбречни показатели, кръвна захар, общ белтък и албумин, йонограма. Микробиологичен анализ на секрети , вирусологична диагностика, хормонален анализ , автоантитела. Изследване на аденозиндеаминаза в серум, плеврален и перитонеален пунктат. Квантиферонов тест. Изследване на урина – пълен химичен анализ, микробиологичен анализ. Провеждане на потен тест.
  • Психологичен анализ и терапия – индивидуална и семейна
  • Логопедична диагностика и терапия
  • Кинезитерапия
  • Лечение по тип „дневен стационар“ на остри белодробни инфекции, уроинфекции, дехидратации, астматични пристъпи, ларингити и бронхиолити, лечение на запек, инсулинови помпи.
  • Обучение на пациенти с хронични заболявания: диабет, затлъстяване, бронхиална астма, муковисцидоза, пациенти с ХБН, ендокринопатии, епилепсия, деца със синдром на Даун и други Предлаганите услуги се осъществяват от мотивиран и квалифициран персонал в подходяща атмосфера, насочени изцяло към детето и запазване на неговото здраве, достойнство и емоционален комфорт.

Клиниката предлага консултативна помощ по всички детски субспециалности.

Медицинският център има сключен договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ. Детайли за лекарите, работещи по здравна каса със съответната специалност, можете да получите от нашите регистратори.
В допълнение към възможността за лична среща в клиниката, нашите специалисти могат да ви консултират и онлайн – през платформата Уеб Съветник