д-р Цветко ГеоргиевСпециалност:

  • Хирургия
  • Детска хирургия

Образованиe:

Д-р Цветко Георгиев завършва медицина в Медицински университет – София през 1992 г.

През 1997 г. придобива специалност хирургия, а през 2001 г. придобива и втора специалност Детска хирургия.

Професионален път:

От 1992 г. до 1996 г. д-р Георгиев работи като хирург в хирургичното отделение на Общинска болница в гр. Ботевград.

От 1996 г. до 2000 г. е асистент и детски хирург в Клиничен център по детска хирургия към Медицинска Академия – София, а до момента извършва и преподавателска дейност на студенти и специализанти към МФ София като главен асистент.

От 2000 г. до настоящият момент Д-р Георгиев заема длъжност Началник отделение Неонатална хирургия към Клиника по детска хирургия на УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ ЕАД.

През септември 2012 г. д-р Цветко Георгиев става част от консултативния екип  на 1 ДКК.
Научни интереси:

Д-р Цветко Георгиев има интереси и професионални умения в области като лапароскопска хирургия и колопроктология и хирургия на вродените аномалии.