232012юли
История на създаване на клиниката

История на създаване на клиниката

Детското здравеопазване в България е организирано в университетски детски клиники, медицински центрове и амбулаторни частни кабинети. Посочените форми за детска здравна грижа имат редица недостатъци: болниците са с много лоши битови условия, пътечната система на финансиране създава много дефицити като ресурси,неточни диагнози,  изискват се необосновани дни болничен престой и се създават условия за свръххоспитализация в…

Read More