м.с. Светла СотироваМедицинска сестра – детски профил

м.с. Светла Сотирова завършва Медицински колеж гр. София със специалност медицинска сестра 1999 г. През 2004 г. придобива степен бакълавър по „ Социални дейности“ към Великотърновски университет, а през 2008 г и степен магистър „Стопанско управление“ към същия университет.

Професионален път:

От 1999 г. до 2006 г. м.с. Светла Сотирова работи в СБАЛДОХЗ, където полага грижи за деца с онкологични и хематологични заболявания. Участва в екипите при трансплантация на костен мозък. От 2006 г до януари 2016 г работи в отделение по Педиатрия към болница „Токуда“ болница, където участва в профилактика и лечение на деца от 0 до 18 г, със заболявания на дихателната, ендокринната, храносмилателна и отделителна система.

м.с. Светла Сотирова се присъединява към екипа на 1ДКК през януари 2016 г.