Симона МариноваМедицинска сестра

Образование:

От 2013 г Симона Маринова е студентка в МУ София , факултет “ Обществено здраве“ със специалност медицинска сестра.

От октомври 2015 г е стажант сестра в 1 ДКК.