Sijka Stavreva background


Специалност:

  • Медицински лаборант

Образованиe

Завършва „медицински лаборант“ в Полувисшия медицински институт „Й. Филаретова“ гр. София през 1975г.

Професионален път:

Започва трудовия си стаж в клиничната лаборатория на Втора градска болница през 1975 година.

От 1978 година до 1984 година работи в клиничната лаборатория на XII поликлиника.

От 1984 година до 2016 година работи като лаборант в лаборатории по имунохематология в СБАЛ Oртопедия – Горна баня, Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ), МБАЛСМ „Пирогов“ и ВМА – София.

От 2012 година до 2015 работи като клиничен лаборант в частна лаборатория.

Владее много добре руски език и английски.