ехокардиография
Диагностичен оглед на сърцето с помощта на ултразвукова eхокардиография.

  • най-често се използва при съмнение за дефекти на сърдечните клапи и други вродени и придобити сърдечни пороци.
  • дава подробна информация за структурата и функция на всички части на сърцето достатъчна за диагностициране на почти всички проблеми повлияващи способността му да изпомпва кръв.
  • не изисква предварителна подготовка.