Спирометрия

Спирометрия

Спирометрията е най-широко използваният и високо информативен тест за изследване на белодробната функция. Тестът е безболезнен и отнема около 10 минути.

Read More