Потен тест

Потен тест

Измерва количеството на солите (натриев хлорид) в потта и се използва за диагностициране на муковисцидоза.

Read More

Спирометрия

Спирометрия

Спирометрията е най-широко използваният и високо информативен тест за изследване на белодробната функция. Тестът е безболезнен и отнема около 10 минути.

Read More