Радина ХристоваОбразование и професионален опит:

Радина Христова завършва СОУ „Христо Ботев“- гр.Враца с профил химия и биология.

Понастоящем следва висше образование в СУ „Св.Климент Охридски“ със специалност Екология и опазване на околната среда.

От 2011 г. работи в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

Интересите й са в областта на културата и туризма.

Владее английски език.

Радина Христова се присъединява към екипа на 1 ДКК през юни 2015 г.