Петьо Хаджийски

Специалности:

-педиатрия

-детска гастроентерология

Образование:

Завършва медицина през 1993г в гр.Пловдив

През 2003г придобива специалност педиатрия а през 2011г детска гастроентерология преминал е следните допълнителни курсове

2002г абдоминална ехография

2005г горна и долна гастроинтестинална ендоскопия

2007г. завършва курс по здравен мениджмънт

2013г придобива интервенционална гастроинтестинална ендоскопия второ ниво

2013г абдоминална доплер ехография второ ниво

2015г чернодробна биопсия по метода на Менгини

Професионален път

От 1993г до 2000г работи в ІІІ-градска болница Пловдив .

от 2000г до 2013г работи в Първа градска болница Пловдив -детско отделение ,като от 2007 до 2013 година е началник на детското отделение

От август 2013г до ноември 2014г работи в Детска клиника на УМБАЛ- „Св.Георги”-Пловдив.

От ноември 2014 работи в СБАЛДБ-София в клиника по детска гастроентерология а от 2015 след конкурс е назначен за асистент към същата клиника

Научни интереси-в областта на детската гастроентерология,хепатология,чернодробна биопсия и хранене.