д-р Наталия Евтимова, детски кардиологСпециалност:

  • Педиатрия
  • Детска кардиология

Образованиe:

Д-р Наталия Евтимова завършва медицина в Медицински Университет-София през 1982 г.

През 1986 г. завършва редовна аспирантура в Клиниката по кардиология на Катедрата по педиатрия – София.

През 1986 г. д-р Евтимова специализира ехокардиография в Университетските болници на град Лунд и град Упсала – Швеция, със стипендия на Световната здравна организация.

Специалност Детски болести придобива през 1992 г., а през 1995 г. – Детска кардиология.

През 2000 г. д-р Евтимова специализира фетална ехокардиография в Royal Brompton Hospital, Лондон.

Д-р Наталия Евтимова притежава сертификати по педиатрична и фетална ехокардиография на ARDMS (American Registry for Diagnostic Medical Sonography).

През 2009 г. д-р Евтимова получава Свидетелство за професионална квалификация по ехокардиография в детска възраст от Медицински Университет-София.

Професионален път:

Д-р Наталия Евтимова започва трудовият си стаж през 1982 г. като участъков педиатър в гр. Златица.

От 1983 г. е аспирант в Клиниката по кардиология на Катедрата по педиатрия, Медицински университет-София, от 1986 г. е асистент в същата клиника.

От 1995 г. д-р Евтимова е главен асистент.

През 2006 г. д-р Наталия Евтимова работи в Детската болница на University of Chicago като ехокардиографист (детска и фетална ехокардиография). От 2009 г. продължава да работи като детски кардиолог.

Д-р Наталия Евтимова става част от консултативния екип на 1 ДКК от откриването на клиниката през септември 2012 г.


Научни интереси:

Д-р Наталия Евтимова защитава научна степен Кандидат на медицинските науки. Дисертационният й труд e на тема“ Сравнително ангиокардиографско и ехокардиографско проучване на функцията на дясната камера при деца с тетралогия на Фало и пулмонална стеноза с интактна междукамерна преграда“ .

Свободно владее английски и руски език.