м.с. Милена МихалковаМедицинска сестра – детски профил

Образование:

м.с. Милена Михалкова завършва Медицински колеж „ Йорданка Филаретова“ гр. София през 1991 г. със специалност медицинска сестра-детски профил. През 2007 г. Придобива квалификация професионален бакълавър.

Има диплома от Великотърновски Университет по специалност „Социален работник“.

Професионален път:

От 1992 г. до 2015 г. Милена Михалкова работи в детско отделение на Втора МБАЛ, гр. София

Част от екипа на 1ДКК от декември 2015 г.