Мария Могилска

Медицински регистратор

Образование и професионален опит:

Мария Могилска завършва университет в гр. Велико Търново „Св.св.Кирил и Методий“ през 2014г. като бакалавър Начална училищна педагогика с немски език.

От 2010г. до момента работи в областта на комуникация и връзки с клиенти.

Интересите и са свързани със спорт и изкуство.

Владее Английски език.