м.с. Мария ПетроваМедицинска сестра – детски профил

Образование:

м.с. Мария Петрова завършва Медицински колеж „ Йорданка Филаретова“ гр. София през 1991 г. със специалност медицинска сестра – детски профил

В периода 2002-2004 г м.с. Мария Петрова завършва последователно „Социални дейности“ и „Социален мениджмънт“ във Великотърновския Университет.

Професионален път:

От 1991 г. до 2009 г. работи в Детско отделение на Втора МБАЛ – гр.София.

От 2009 г. до 2013 г. работи в Интензивен неонатологичен сектор на болница „ Свети Лазар“.

През декември 2015 г. м.с. Мария Петрова се присъединява към екипа на 1ДКК.