м.с. Мария НаумоваСтарша медицинска сестра – детски профил

Образование:

м.с. Мария Наумова завършва Медицински колеж към Медицински университет, гр. София през 1999 г. със специалност Медицинска сестра с педиатрична насоченост.

През 2005 г. завършва бакалавърска степен във Факултет по обществено здраве към МУ гр. София – ръководител здравни грижи.

За 15 години преминава 26 курса по СДО, част от които са:

  • Качество на здравни грижи в болнично отделение,
  • Грижи за деца с остри респираторни заболявания,
  • Грижи за деца със сърдечно-съдови заболявания и др.

Професионален път:

От 1999 г. до 2002 г. Мария Наумова работи като манипулационна сестра в Университетска детска консултативна поликлиника към Държавна Университетска Болница по педиатрия, както и в гастроентерологичен, нефрологичен, ЕЕГ кабинет и регистратура.

От 2002 г. до декември 2013 г. е в Отделение по Диабет към СБАЛ Детски болести ЕАД, гр. София.

Има интереси в областта на захарния диабет в детска възраст.

Присъединява се към екипа на МЦ 1-ДКК през месец януари 2014 г.