222013ян.
Няма проблеми, ако детето проговори късно

Няма проблеми, ако детето проговори късно

Родителите често се притесняват, когато децата им проговарят със закъснение, но благодарение на дългогодишно проучване става ясно, че такива деца на 5-годишна възраст не се различават в емоционалното си и поведенческо развитие от останалите си връстници, в случай че растежът им е нормален.

Изследване, публикувано в Журнала по педиатрия проследява деца, които участват в Кохортно проучване на бременността в Западна Австралия разглежда проблеми с късното проговаряне. В него участват 1245 деца, при които не се наблюдава забавяне в речта – използват речник от поне 50 думи и могат да свържат две или три думи във фраза – и 142 деца, които не са достигнали този етап.

Бременността на майките им е била в периода между 1989 и 1991 г., когато са били включени в проучването. Децата са проследявани до 17 годишна възраст.

На 2 години малчуганите, които са били определени като „късно проговорили” показват тенденция за проблеми в поведението за разлика от говорещите си връстници. Но в двете групи деца няма никаква разлика, когато достигнат възраст 5, 8, 10, 14 и 17 години.

Авторът на доклада Андрю Дж. О. Уайтхаус от Института Телетон за изследване на детското здраве в Пърт, Австралия посочва, че ранните проблеми в поведението най-вероятно се дължат на напрежението у децата, за това че не могат да комуникират. „Когато късно проговорилите деца достигнат нормалните етапи на езиково развитие като при останалите, емоционалните и поведенчески проблеми се заличават”, казва той.

The New York Times


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *