Снимка на Илина Младенова към профила й в сайта 1dkk.bg

Медицинска сестра – детски профил

Образование:

М.с. Илина Вълкова завършва медицински колеж в гр. Велико Търново през 1998 г.

През 2005 г. завършва бакалавърската си степен в СУ „Климет Охрисдки“.

През 2006 г. завършва магистърската си степен в СУ „Климет Охрисдки“.

Професионален път:

От 1998 г. до 1999 г. работи като медицинска сестра в УМБАЛ „Александровска“.

От 1999 г. до 2000 г. е биолог в Морфологична Лаборатория „Санус“.

От 2003 г. до 2005 г. е медицинска сестра ДКЦ 1″Хасково“.

От 2005 г. до 2007 г. работи като ембриолог Инвитро клиника „Братя Тодорови“.

От 2007 г. до 2015 .г работи като биолог.

Владее английски и руски език.

Силно мотивирана да работи в областта на човешкото здраве,репродукция и образование.