доц. д-р Милка МарковаСпециалност:

  • Клинична лаборатория

Образованиe:

Доц. д-р Милка Маркова завършва медицина през 1972 г. в Медицински Университет, гр. София.

Доц. Маркова има специализации в областта на клиничната лаборатория и ензимология в Полша и Чехия.


Професионален път:

От 1973 г. до 1974 г. доц. д-р Милка Маркова работи в гр. Дряново като участъков педиатър.

От 1974 г.до 1977г. работи в Катедрата по Клинична лаборатория – гр. София като асистент.

От 1977г.до 1979 г. доц. Маркова работи като асистент в клинична лаборатория на Института по Ендокринология – гр. София.

От 1979 г. до 1980 г. работи в XVII поликлиника – гр.София – завеждащ клинична лаборатория.

От 1980 г. до момента доц. д-р Милка Маркова завежда клиничната лаборатория в СБАЛББ“Св.София“ .

Част от лекарския екип на 1ДКК от създаването й и основател на клиничната лаборатория на клиниката.

Научни интереси:

Осъществяване на хематологични, клинико-химични, ензимни, имунологични и биохимични тестове, необходими за изграждане на клинико-лабораторни констелации при диагностиката и лечението на специфични и неспецифични белодробни болести при деца и възрастни.

Доц. д-р Милка Маркова има защитена дисертация през 1985 год. на тема: „Промени в цикличните нуклеотиди при лечение на алергични бронхообструктивни заболявания“.

Автор и съавтор на повече от 96 научни разработки, две рационализации, едно изобретение, участие в монография.

От 1991 г. доц. д-р Милка Маркова има хабилитация по клинична лаборатория и звание доцент.

Преподава на лекари, специализиращи по линията на следдипломна квалификация по белодробни болести.