Специалност:

  • Педиатрия
  • Детска ревматология

Образованиe:

Доц. д-р Димитрина Михайлова завършва медицина през 1973 г. във ВМИ – София.


Професионален път:

От 1973 г. до 1976 г. доц. д-р Димитрина Михайлова е ординатор в „Бърза помощ” и детско отделение при Окръжна болница – Перник.

От 1976 г. до 2003 г. работи като асистент, старши асистент и главен асистент към Клиниката по детска ревматология при Научния институт по педиатрия – МА. Има две специалности – детски болести и детска ревматология.

От 2004 г. доц. д-р Димитрина Михайлова е началник на Клиниката по детска ревматология, кардиология и хематология при СБАЛДБ – София.

Част от консултативния екип на 1 ДКК.


Научни интереси:

През 1991 г. доц. д-р Димитрина Михайлова защитава кандидатска дисертация на тема „Имунологични проучвания при системен лупус еритематозус и ювенилен хроничен артрит”.

През 2003 г. придобива научна титла доцент по педиатрия.

Доц. Михайлова специализира и работи в областта на клиничната имунология при системните болести на съединителната тъкан. Има над 60 публикации в наши и чужди научни издания, участия в конгреси и конференции.

Член е на Българската педиатрична асоциация и на ръководството на Българското ревматологично дружество, член на Европейската асоциация по детска ревматология, национален координатор в Международната организация по детска ревматология (PRINTO).