ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Веселин Милков е завършил медицина през 1976 г във ВМИ гр. София.

Д-р Милков има придобита специалност по вътрешни болести през 1985 г, по нефрология през 1987 г, по китайска медицина през 2005 г. в ЮАР.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

До 1991 г. д-р Веселин Милков е главен асистент  към II-ра Нефрология в Медицинска Академия гр. София.

От 1991 г. до 2008 г. д-р Милков работи в ЮАР като нефролог.

В периода 2009 – 2010 г. д-р Милков работи в Ирландия като семеен лекар.

Д-р Веселин Милков е работил като семеен лекар и в направление спешна медицина към Международен СОС в Азербайджан и Казакхстан в периода 2011-2015 г.

Част от екипа на МКЦ “Моят лекар” от октомври 2015 г. до декември 2017 г.

От януари 2018 г д-р Милков преглежда възрастни пациенти по специалностите Вътрешни болести и Нефрология към 1ДКК.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Д-р Веселин Милков има интереси в следните области:

  • нефрология
  • хемодиализа
  • хипертония
  • комплементарна и интегративна медицина
  • био-енергетична медицина