ОБРАЗОВАНИЕ:
Д-р Радка Лазарова е завършила медицина в Медицински унивеситет София през 2007 г.
През 2014 г. придобива специалност по гастроентерология. Д-р Лазарова владее абдоминална ехография I и II ниво.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:
Д-р Радка Лазарова работи в периода 2008-2014 г. в Клиника по вътрешни болести и терапия към МИ-МВР София като научен сътрудник. В периода 2014г-2016 г. д-р Лазарова работи като асистент в Клиника по гатсроентерология на МИ-МВР София.

В периода 2015-2018 г д-р Лазарова е част от групова практика МКЦ „Моят лекар“

От януари 2018 г д-р Радка Лазарова преглежда възрастни пациенти по специалностите Гастро-ентерология към 1ДКК.

Д-р Радка Лазарова владее жестомимична реч.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
Интересите на д-р Радка Лазарова са:

  • заболяванията на стомашно-чревния тракт и хепато-билиарната система
  • абдоминалната ехография