ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Ирина Михаел завършва Медицински университет  – София през 2001 г.

Д-р Михаел специализира Вътрешни болести  2002  – 2007 г. в Универсистетска болница „Александровска”.

Спецализира Нефрология  2009  – 2013 г. в Медицински институт  на МВР.


ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

От 2011 г. д-р Ирина Михаел работи като интернист и в последствие като нефролог  в Медицински институт на МВР.

В периода 2015-2018 г д-р Михаел е част от групова практика МКЦ „Моят лекар“

От януари 2018 г д-р Ирина Михаел преглежда възрастни пациенти по специалностите Вътрешни болести и Нефрология към 1ДКК.


НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Д-р Ирина Михаел има научни интереси в областта на системните заболявания, бъбречните заболявания и бремеността, ехографската и морфологична диагностика.