232012юли
История на създаване на клиниката

История на създаване на клиниката

Детското здравеопазване в България е организирано в университетски детски клиники, медицински центрове и амбулаторни частни кабинети. Посочените форми за детска здравна грижа имат редица недостатъци: болниците са с много лоши битови условия, пътечната система на финансиране създава много дефицити като ресурси,неточни диагнози,  изискват се необосновани дни болничен престой и се създават условия за свръххоспитализация в България.

В същото време световната и европейска тенденция е за силно ограничаване на болничните разходи и прием ,  много динамично болнично и извънболнично лечение ориентирано към болното дете и неговото семейство,  за да се осигури запазване на качеството на живот на болното дете и неговото семейство.

Детската патология в една голяма част може да бъде амбулаторна дейност на  квалифицирани и отговорни специалисти в  съответните детски субспециалности. Разбира се, нуждаещите се деца от  болнично уточняване и лечение трябва да бъдат насочвани компетентно в най-подходящите болнични заведения.

Съществуващите медицински центрове не предлагат  амбулаторно обслужване тип”дневен стационар” и в концентриран формат – всички качествени специалисти на едно място. В повечето такива центрове не се познават  чуждестранните  терапевтични практики и опит , липсват езикови познания на персонала.

Това определи целта на  развитие на „Първа детска консултативна клиника” –  създаване на детски здравен  център от нов за България тип, където  се обхванащат  всички детски нужди :  здравото дете с неговите месечни консултации, съвети по кърмене, захранване, ваксинопрофилактика,  деца с двигателни проблеми  за кинезитерапия, налични специалисти от всички детски области с най-висока квалификация за осигуряване на консултативна помощ на болните деца, клинична лаборатория за най-необходими и неотложни изследвания, логопед, психолог  и сектор „дневен стационар”, където  могат да се осъществяват лечебни процедури в „министационар” за деня : рехидратации на деца с гастроентероколити, лечение на пневмонии, уроинфекции, астматични пристъпи , бронхиолити и други и това в рамките на деня , без да се нарушава  качеството на живот на децата и техните семейства.

Ключов момент в работата на центъра е  качеството на обслужване, а не само броят преминали болни.

Центърът ще има договор с касата . Достъп до медицинска помощ ще имат всички деца в нужда.

Първа детска консултативна клиника  има  уникалното разположение  до Зоопарка на София, в близост до големи булеварди с бърз достъп и с възможност за паркиране .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *