доц. д-р Милка Маркова
Доц. д-р Милка Маркова

Клинична лаборатория

Виктория Захариева
Виктория Захариева

Медицински лаборант

Сийка Ставрева
Сийка Ставрева

Медицински лаборант